چند روش موثر برای بیش فعالی در کودکان

بیش فعالی در کودکان چیست؟

بیش فعالی در کودکان چیست؟ بیش فعالی یا همان  ADHD در کودکان یکی از شایعترین اختلالات رشد عصبی در این دوران است. این بیماری معمولاً در کودکی تشخیص داده می شود و اغلب در بزرگسالی ادامه دارد. كودكان مبتلا به بیش فعالی ممكن است در توجه به خود، كنترل رفتارهای تکانشی (ممكن...

ادامه مطلب