رفتار صحیح با کودک 2 ساله

در هر سنی بچه ها رفتارهای متفاوتی دارند و برای تعامل درست با آنان نیاز است که والدین با افکار و رفتار فرزند خود آشنایی داشته باشند تا بهترین واکنش را در مقابل آنها از خود نشان دهند. رفتار صحیح با کودک 2 ساله در شخصیت بزرگسالی او نقش اساسی...

ادامه مطلب

تحلیل نقاشی کودکان

تحلیل نقاشی کودکان

تحلیل نقاشی کودکان یکی از ابزارهایی که اوقات فراغت را برای خردسالان پر می کند نقاشی کردن است. اما نقاشی کردن تنها برای سرگرمی نمی باشد و محققان از تصاویری که کودکان می کشند به رفتار ها و شخصیت درونی آنان پی می برند. در علم تحلیل نقاشی کودکان هر یک...

ادامه مطلب

نقش مهد کودک در رشد شخصیت

نقش مهد کودک در رشد شخصیت

نقش مهد کودک در رشد شخصیتی و اجتماعی کودکان نقش مهد کودک در روند اجتماعی شدن بچه ها بسیار با اهمیت است، هر مادر و پدر آگاهی به آینده کودک خود اهمیت می دهد و از توانمند شدن فرزند خود لذت می برد و در راه توانمندی و رشد همه جانبه...

ادامه مطلب

تربیت جنسی کودکان

تربیت جنسی کودکان

راهکار تربیت جنسی کودکان راهکار تربیت جنسی کودکان یک اصل مهم در اصول تربیتی کودک است که باید مورد توجه قرار گیرد و یکی از حساس ترین نکات آموزشی است که همیشه شروع آن یکی از نگرانی های والدین است که چگونه این بحران را پشت سر بگذارند زیرا همیشه صحبت...

ادامه مطلب

روانشناسی کودک سایت ایران مهد

روانشناسی کودک و تاثیرات آن

روانشناسی کودک و تاثیرات آن سنین خردسالی تاثیرگذارترین و پراهمیت ترین دوره زندگی هر فرد است. بسیاری از توانایی های هر شخص در دوره خردسالی او شکل گرفته و در نهایت مجموع رفتارها و واکنش های فردی شخصیت فرد را تشکیل می دهد.روانشناسی کودک یکی از مهم ترین دانش کاربردی در...

ادامه مطلب

12